messages.an_error_has_occured

Loading profile...

Registrera dig gratis och gå aldrig miste om ett erbjudande! Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet

Allmänna villkor

1. Allmänna villkor

Termen ”Outspot” på denna webbplats hänvisar till aktiebolaget Confinity NV:

Confinity NV (Outspot)
Crossroads Bank for Enterprises nr: BE0897.991.257
helpdesk@outspot.se

Returadress
Kontakta vår eftermarknadsavdelning. Du hittar deras kontaktuppgifter under avsnittet Praktisk information i specialerbjudandet på vår webbplats.


Registrerat kontor
Viktigt! Detta är inte en returadress.

Dorp 16, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgien
Returer till denna adress kommer inte att behandlas. Se "Returadress" ovan för returer.

2. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla avtal och på alla rättsförhållanden där Outspot är den säljande parten.

Innan distansavtalet ingås görs texten i dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om det är rimligen möjligt, ska man, innan distansavtalet ingås, förklara att de allmänna villkoren finns tillgängliga för genomgång hos företaget och att de ska skickas till konsumenten så snart som möjligt på konsumentens begäran. De allmänna villkoren kan även sparas av konsumenten när som helst som PDF.

Om distansavtalet ingås elektroniskt kan texten, med avvikelse från föregående stycke och innan distansavtalet ingås, i dessa allmänna villkor göras elektroniskt tillgänglig för konsumenten på ett sådant sätt att de enkelt kan sparas på ett hållbart medium. Om det inte är rimligen möjligt, ska man, innan distansavtalet ingås, förklara var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten på konsumentens begäran elektroniskt eller på annat sätt utan kostnad.

I det fall att, utöver dessa allmänna villkor, andra specifika produkt- eller tjänstevillkor är tillämpliga, tillämpas de andra och tredje styckena analogt och konsumenten kan, vid motstridiga allmänna villkor, alltid åberopa den tillämplig bestämmelse som är mest gynnsam för honom/henne.

3. Felaktigheter

Outspot är inte skyldigt att fullgöra en beställning eller att ersätta skada som köparen lidit när företaget, vid uppvisande av varan, har gjort sig skyldig till ett fel i utformningen av dess egenskaper eller vid angivande av dess pris och i) det borde ha varit uppenbart för köparen att det i det aktuella fallet handlade om en sättningsproblem, eller ii) när köparen inte rimligen kunde ha förlitat sig på att Outspot, under de givna omständigheterna, kunnat leverera varan med dessa egenskaper till det priset eller att det kunde har gjort det.

4. Säkra betalningar

Om avtalet ingås elektroniskt, vidtar Outspot lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och tillhandahåller en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt, ska Outspot se till att det finns lämpliga säkerhetsåtgärder i detta avseende.

Outspot erbjuder många olika sätt att betala elektroniskt och säkert genom betalningsplattformen Mollie.

5. Konsumentens rättigheter

Alla rättigheter förblir under annonsörens ansvar. Outspot fungerar enbart som en transaktions- och marknadsföringskanal. Vid eventuella problem eller defekter kan du kontakta annonsören direkt, som ska ansvara för reparationer, byten eller kompensation i enlighet med dina rättigheter.

6. ÅNGERRÄTT

6.1. Allmänt

Du har rätt att informera företaget om att du avstår köpet utan att behöva betala en straffavgift eller ange dina skäl inom 30 kalenderdagar från och med dagen efter den dag när varan levererades eller tjänsteavtalet ingicks, dvs. dagen efter den dag då du mottog ditt beställda presentkort via e-post.

Varje begäran om att häva köpet måste göras skriftligen till Outspot (Confinity NV) på helpdesk@outspot.se.

För vissa kampanjerbjudanden finns det till och med en pengarna tillbaka-garanti i upp till 6 månader efter köpet. Klicka här för mer information .

6.2 Undantag från ångerrätten

6.2.1 Ångerrätten gäller inte personliga produkter tillverkade av leverantören enligt dina specifikationer (till exempel där ditt namn står på en produkt). Ångerrätten gäller inte heller resor som bokats online och biljetter till evenemang, konserter, festivaler eller andra sådana tillfällen som medför ett eller flera fasta datum.

6.2.2 Ångerrätten gäller inte heller i följande fall Produkter som:

 • tillverkats enligt dina specifikationer eller som tydligt är avsedda för en specifik person

 • är ömtåliga eller som har begränsad hållbarhet

 • inte lämpar sig för att returneras på grund av hälso- eller hygienskäl och som har öppnats efter leverans

 • är leverans av varor som, efter leverans, enligt sin natur är oskiljaktigt blandade med andra föremål

 • leverans av alkoholdrycker, vars pris har avtalats vid tidpunkten för köpeavtalets ingående, vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars verkliga värde är beroende av fluktuationer på marknaden som inte kan kontrolleras av företaget

 • avtal där du specifikt har begärt ett besök av företaget i syfte att utföra akuta reparationer eller underhåll. Om företaget vid ett sådant besök tillhandahåller tjänster utöver de som konsumenten specifikt efterfrågar eller andra varor än reservdelar som behövs för att utföra underhållet eller reparationerna, ska ångerrätten gälla för dessa ytterligare tjänster eller varor

 • tillhandahållande av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglad datorprogramvara som öppnats efter leverans

 • tillhandahållande av en tidning, tidskrift eller magasin med undantag för prenumerationsavtal för tillhandahållande av sådana publikationer

 • avtal som ingåtts på en offentlig auktion

 • tillhandahållande av boende annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrningstjänster, catering eller tjänster relaterade till fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller en specifik period för utförandet

 • tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium, om avtalets fullgörande har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg och hans/hennes erkännande av att han/hon därmed förlorar sin ångerrätt

 • avtal för vadslagning och lotteritjänster.

6.3. Återbetalningar under ångerfristen

Om du häver avtalet kommer vi att återbetala alla betalningar som gjorts fram till den tidpunkten, förutom leveranskostnader och i alla fall senast 14 dagar efter att vi har informerats om ditt beslut att häva avtalet. Du kommer att få välja mellan ett presentkort med ytterligare kompensation och en banköverföring till ditt konto. Föredrar du banköverföring? Begär då en konvertering av ditt presentkort i din e-post. Enkelt! Leveranskostnaderna återbetalas inte om du endast returnerar en del av din beställning. Vi kan vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varorna, eller du har bevisat att du har returnerat varorna, beroende på vad som inträffar först.

7. 100 % pengarna tillbaka-garanti i upp till 6 månader efter köpet (inte för produkter)

Outspot måste enligt lag följa en återbetalningsperiod på 14 dagar för de flesta marknadsföringskampanjer. Men inom ramen för Outspots 100 % pengarna tillbaka-garanti, garanterar vi en 100 % återbetalning i upp till 6 månader efter köpet. Detta kan göras genom att skicka en begäran per brev eller via e-post. Bifoga presentkortet och en kopia av ditt identitetskort.

Denna garanti gäller inte biljetter till evenemang, konserter, festivaler eller resor eller andra sådana tillfällen som medför ett eller flera fasta datum. Garantin gäller inte heller leverans av produkter. Garantin anges alltid tydligt i specialerbjudandena på webbplatsen (se 6 månaders pengarna tillbaka-garanti). Notera: om presentkortet reserverats, använts eller löpt ut är garantin ogiltig.

Notera: Om köpet har betalats (delvis) med en kupong, återbetalas hela beloppet i form av en kupong. Kuponger kan inte kombineras.

8. Produkter: service, garanti eller annullering

Under "Praktisk information" kan du se vilken part som ansvarar för specialerbjudandet: Outspot eller en partner. Kontaktuppgifterna (telefonnummer och e-postadress) finns också listade i det avsnittet.

Det finns olika anledningar till att du kan skicka in en begäran om service, garanti eller annullering:

8.1. Du vill häva köpet

Du har rätt att informera företaget om att du avstår köpet utan att behöva betala en straffavgift eller ange dina skäl inom fjorton kalenderdagar från dagen efter dagen för varans leverans. När du har meddelat ditt beslut att häva köpet har du ytterligare 14 kalenderdagar på dig att returnera produkten.

Vill du häva köpet innan produkten har skickats?

Du kan häva köpet kostnadsfritt. Återbetalningen (i form av en kupong eller kontanter) ska betalas inom 5 dagar efter att du utövat din ångerrätt.

Vill du häva köpet efter att paketet har skickats? (inte defekt)

Gör följande:

 • Häv köpet inom 14 dagar efter leverans.

 • Produkten returneras oanvänd och i sin originalförpackning.

 • Produkten är komplett (inklusive alla tillbehör, instruktioner osv.) när den returneras.

Förbrukningsvaror som batterier, rengöringsmedel, glödlampor och parfymer kan inte returneras.

Personliga hygienprodukter som tandborstar, rakhyvlar, trimmare och termometrar kan inte returneras.

Du kan annullera din beställning om hävningen uppfyller ovanstående villkor. Klicka på "Praktisk information" på ditt presentkort för att göra det. Där anges parten som ansvarar för specialerbjudandet.

Outspot är ansvarigt. Skicka ett mejl till helpdesk@outspot.se med din presentkortskod, ditt namn, din leveransadress och eventuella kommentarer. Vi strävar efter att svara inom 8 timmar (på arbetsdagar) med tydliga instruktioner för hur du returnerar din produkt. Du måste vänta på skriftlig bekräftelse från vår personal innan du returnerar produkten. Om du inte gör det ska du betala kostnaderna för att returnera produkten. Om en returnerad produkt inte uppfyller villkoren för hävning, kommer Outspot inte att kunna behandla begäran. I sådana fall ska Outspot kontakta dig.

En partner är ansvarig. Skicka ett mejl till partnern med din presentkortskod, ditt namn, din leveransadress och eventuella kommentarer. Partnern ska informera dig om hur du kan returnera produkten. Du måste vänta på skriftlig bekräftelse från vår partner innan du returnerar produkten.

8.2. Om du fick produkten för sent

Outspot strävar efter att leverera alla produkter inom 3 veckor. Det kan hända att du inte kunde nås vid leveranstillfället eller att budfirman inte hittade din adress. Oroa dig inte!

Om du inte har fått ditt paket inom 3 veckor från köpet skickar du ett mejl till helpdesk@outspot.se med din presentkortskod och leveransadressen du gav. Vi kommer att kontrollera leveransstatusen för ditt paket och skicka en kod till dig som du kan använda för att spåra det på budfirmans webbplats. Om vi inte kan få en spårningskod skickar vi antingen en ny beställning till dig eller, om det inte är möjligt, återbetalar vi dig (i form av ett presentkort eller i kontanter).

Produkten returneras till oss när du till exempel inte kunde nås vid leveranstillfället eller om budfirman inte hittade din adress. I så fall kommer vi att skicka din beställning igen kostnadsfritt till den leveransadress som du gav, i den mån den informationen var korrekt vid tidpunkten för beställningen.

8.3. Produkten är ofullständig, skadad och/eller defekt vid leveranstillfället

Vår Outspot-personal försöker packa din beställning så säkert som möjligt. Det är alltid möjligt att du vid uppackning eller montering av din beställning märker att den är defekt eller att det finns en avvikelse.

Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar en köpt produkt inom 14 dagar med avseende på innehåll, skador eller tekniska defekter.

Informera Outspot eller partnern som ansvarar för specialerbjudandet (se "Praktisk information") om du noterar avvikelser inom denna period.

Om Outspot är ansvarigt skickar du ett mejl till helpdesk@outspot.se med din presentkortskod och en beskrivning av defekten eller skadan. Bifoga vid behov foton på skadan. Du måste vänta på skriftlig bekräftelse från vår personal innan du returnerar produkten.

Om skadan eller defekten syns tydligt på fotona, kommer Outspot omedelbart att erbjuda dig full eller partiell återbetalning (i form av en kupong eller i kontanter). Det innebär att du inte behöver returnera produkten till oss.

Om defekten inte kan fastställas från fotot måste produkten returneras till Outspot. Vi mejlar en leveransetikett och instruktioner till dig för att returnera produkten.

När Outspot fått din returnerade produkt kommer defekten eller skadan omedelbart att inspekteras. Om Outspot konstaterar att det finns en skada eller defekt ska företaget först försöka reparera den. Om det inte lyckas får du pengarna tillbaka (i form av en kupong eller i kontanter).

Om en partner är ansvarig måste du först skicka ett mejl till partnern med din presentkortskod och skadans eller defektens art, inklusive foton av den när det är möjligt. Partnern ska informera dig om hur du returnerar produkten. Du måste vänta på skriftlig bekräftelse från vår partner innan du returnerar produkten.

8.4. Produkten är defekt inom garantitiden

En produkt från Outspot kan rimligen förväntas fungera. Tyvärr kan din produkt med tiden bli defekt eller börja fungera dåligt. Du kan anmäla problemet om det uppstår inom garantiperioden som föreskrivs enligt lag och det faller under villkoren. Du kan antingen informera Outspot eller partnern som är ansvarig för specialerbjudandet (se "Praktisk information").

Outspot är ansvarigt. Om produkten blir defekt inom de första sex månaderna efter leverans, ska Outspot skicka en leveransetikett till dig med nödvändiga instruktioner. Du kan sedan returnera produkten till oss och när vi får den kommer vi att erbjuda en lämplig lösning (byte, reparation eller återbetalning).

Om produkten blir defekt senare än sex månader efter leverans, måstse du returnera den till Outspot på egen bekostnad. Vi kommer sedan att behandla defekten med vederbörlig omsorg och erbjuda dig en lämplig lösning.

Du måste alltid vänta på skriftlig bekräftelse från vår personal eller partner innan du returnerar produkten.

Vissa problem täcks inte av garantin:

 • Vattenskada

 • Skada till följd av att produkten tappats eller att den utsatts för slag

 • Skador på grund av oerfaren eller felaktig användning

 • En tvåårig garanti som löpt ut

 • Saknade delar

 • Förbrukningsvaror som glödlampor, batterier och vätskor

 • Icke förseglade artiklar

Om din anmälan inte faller inom garantin eller villkoren kan du komma att debiteras besiktningskostnader.

Om garantitiden har löpt ut och din produkt blir defekt kan du alltid fråga om tillverkaren kan hjälpa dig.

En partner är ansvarig. Skicka ett mejl till partnern. Partnern ska förklara det förfarande som ska följas. Du måste vänta på skriftlig bekräftelse från vår partner innan du returnerar produkten.

Kontakta ansvarig partner eller Outspot (via helpdesk@outspot.se) om du har frågor angående ovanstående.

När Outspot får en begäran om hävning strävar man alltid efter att lösa problemet korrekt och inom rimlig tid.

Ibland kan man inte ersätta produkter eftersom de är slut i lager. Om så är fallet återbetalas du helt eller delvis (i form av en kupong eller i kontanter).

Notera

Under den 14 dagar långa ångerfristen måste du vara försiktig med den levererade produkten. Du har rätt att utvärdera produkten och prova den, precis som i en fysisk butik. Du får inte använda produkten under perioden då du ännu inte har bestämt dig för om du vill behålla den. Produkten minskar i värde om du använder produkten mer än vad som är nödvändigt för att bedöma om du vill behålla den eller inte. Näthandlaren har följaktligen rätt till ersättning när du returnerar en använd produkt.

9. Integritetspolicy

Du får mer information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt om dina rättigheter i vår integritetspolicy.

10. Cookieförklaring

Du får mer information om vår cookiepolicy i vår cookieförklaring.